Innovation & Forskning

Fysisk aktivitet kan gynna minne och tankeförmåga hos äldre

En ny studie visar att äldre som rör på sig mer än genomsnittet kan bibehålla ett bättre minne och tankeverksamhet, än äldre som rör på sig mindre än genomsnittet. Resultatet verkar även vara giltigt hos äldre som lider av demens.

Fisk hyllas av Parkinson-forskare

Ny forskning från Chalmers tekniska högskola pekar på ett protein i sill och torsk som möjligt förklaring till att mycket fisk i kosten är bra för hjärnan.

"Dubbelt så många med epilepsi borde få operation"

Väntetid från epilepsi-diagnos till operation är idag i snitt 16 år.

Vanlig medicin halverar risken för Parkinson

Upptäckten kan bli startskottet för helt nya behandlingar för Parkinsonpatienter.

Rätt träning kan bromsa MS

Fysisk aktivitet verkar inte bara kunna lindra symptom vid MS utan även sakta ner sjukdomsförloppet, visar ny dansk studie.

Nya rön om uppkomst av kronisk smärta

Svenska forskare hittar en oväntad mekanism bakom kronisk nervsmärta som går emot tidigare teorier.

Danska epileptiker behandlas med cannabis

Epilepsisjukhuset Filadelfia i danska Dianalund har börjat behandla patienter med medicinsk cannabis, rapporterar DR Sjælland.

Genombrott kan förbättra behandling av Parkinson

Upptäckten kan användas för att utvärdera om läkemedel mot Parkinson verkligen har effekt.

Transplanterade hjärnceller i Parkinson patient överlever i 24 år

En patient med Parkinsons sjukdom fick friska nervceller transplanterade i hjärnan och de överlevde i ett kvarts sekel.

Odlade ”mini-hjärnor” kan ersätta försöksdjur

Forskare har använt mänskliga stamceller för att odla mini-hjärnor på labb. Nu ska de ersätta försöksdjur för att studera en rad sjukdomar och läkemedel.

Nytt behandlingssätt mot ofrivilliga rörelser vid Parkinsons ger effekt

Ofrivilliga rörelser är en vanlig biverkning vid behandling med L-dopa vid Parkinson sjukdom. Men i en ny studie har man sett att läkemedel som stimulerar serotoninreceptorerna motverkar dessa biverkningar.

Brus kan hjälpa mot parkinsonsymptom

Ett konstgjort elektriskt brus kan hjälpa parkinsonpatienter med balansen. Detta enligt en svensk pågående forskningsstudie.

Vardagsmotion minskar risk för Parkinsons

De personer som har en aktiv livsstil har 43 procent lägre risk att drabbas av Parkinsons sjukdom. Detta enligt ny svensk forskning på Karolinska institutet.

Nytt hopp för Parkinsonsjuka efter genombrott i hjärnforskningen

Efter ett genombrott i hjärnforskningen vid Lunds universitet så är det nu möjligt att tillverka dopaminceller, med hjälp av stamceller, som fungerar på samma sätt som nervceller i vår hjärna. Detta möjliggör för stamcellstransplantationer för Parkinsonsjuka.