Fisk hyllas av Parkinson-forskare

Ny forskning från Chalmers tekniska högskola pekar på ett protein i sill och torsk som möjligt förklaring till att mycket fisk i kosten är bra för hjärnan.


Ett samband mellan fiskkonsumtion och hjärnhälsa har varit känt sedan länge. Till exempel har människor som äter medelhavskost med mycket fisk eller personer i Japan som äter mycket fisk som del av sin kost visat lägre förekomst av Parkinson och Alzheimer. Men orsaken bakom sambandet har varit oklart.

Nu visar forskare vid Chalmers tekniska högskola att fisk, bland annat sill och torsk, innehåller ett protein som kan bidra med den positiva effekten på hjärnan.

Vid Parkinson är det ett särskilt protein, alfasynnuklein, som börjar bete sig onormalt. Det klumpar sig och bildar plack som påverkar nervceller i hjärnan. Proteinet i fisk som forskarna från Chalmers nu lyfter, heter parvalbumin, och verkar kunna förebygga dessa plack.

– Parvalbumin samlar upp ”parkinson-proteinet” och hindrar det faktiskt från att aggregera, helt enkelt genom att aggregera själv först, förklarar Pernilla Wittung-Stafshede, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Parvalbumin finns rikligt i bland annat sill, torsk och karp och studien tyder på att ökad konsumtion skulle kunna, på ett enkelt sätt, förebygga Parkinsons.

Eftersom sjukdomar som Alzheimer, ALS och Huntingtons, bygger på samma sjukdomsmekanism som Parkinson, men proteiner som klumpar ihop sig på ett felaktigt sätt vill forskarna vid Chalmers nu studera om fiskproteinet kan spela en liknande roll i dessa sjukdomar.