Transplanterade hjärnceller i Parkinson patient överlever i 24 år

En patient med Parkinsons sjukdom fick friska nervceller transplanterade i hjärnan och de överlevde i ett kvarts sekel.


gammal-man-parkinson

Under 1980- och 90-talet blev forskare vid Lunds universitet pionjärer inom Parkinsons sjukdom. De visade för första gången att friska nervceller kan transplanteras in i en patients hjärna där de kompenserar för nervceller som har dött.

Nu har de gått 24 år sedan en av patienterna fick en transplantation och bilder på hjärnan visar att nervcellerna fortfarande lever och bildar nätverk med patientens egna hjärnceller.

Parkinson är en sjukdom där hjärnceller som använder signalämnet dopamin dör med följd att hjärnan inte kan signalera och styra hur kroppen ska röra sig. Typiska symtom är sämre rörelseförmåga, skakningar och dålig balans som blir värre med tiden. Den enda etablerade behandlingen i dagsläget är läkemedel som tillför dopamin till hjärnan men läkemedlet förlorar ofta effekt ju längre patienten tar det.

transplanterade-nervceller

Transplanterade celler bildar nätverk med patientens egna hjärnceller. Från Wen, Li et al. PNAS 2016

Efter transplantationen visade patienten stor förbättring de första tre åren, så pass stor att läkemedel inte längre behövdes för att behandla Parkinson. De transplanterade nervcellerna hade lyckats bilda nätverk med patientens egna hjärnceller och producerade dopamin. Så såg det ut även tio år efter transplantationen.

Tyvärr såg forskarna att de transplanterade nervcellernas funktion långsamt förlorade effekt med åren och slutligen själva drabbades av sjukdomen vilket ledde till patientens bortgång 24 år senare. Det är ändå en framgångshistoria som har lärt oss om både denna behandling men också om hur sjukdomen sprider sig i hjärnan.

Nästa steg är att framkalla liknande dopamin-producerande nervceller från stamceller som kan användas för framtida transplantationer.