”Dubbelt så många med epilepsi borde få operation”

Socialstyrelsen har tagit fram de första nationella riktlinjerna för vård av epilepsi. I dem uppmärksammas behovet av snabbare diagnos och att många fler patienter bör få möjlighet till operation än idag.


– Epilepsi drabbar många, men kunskapen om sjukdomen i vården och samhället är otillräcklig. Det gör vården bristfällig och ojämlik. Effektiva metoder för att diagnostisera och behandla epilepsi kommer för få till del. Det kan delvis förklaras av att epilepsi är mycket komplext och egentligen ett symtom som kan ha många olika saker, säger Anna Lord, projektledare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Därför har Socialstyrelsen nu tagit fram nationella riktlinjer för vård av epilepsi. De 44 rekommendationerna avser framförallt områden där Socialstyrelsen ser störts skillnader i landet och förbättringsbehov. I riktlinjerna ingår bland annat att:

  • Personer med misstänk epilepsi ska erbjudas neurologisk bedömning av specialist inom fyra veckor, för barn inom två veckor
  • Avancerad utredning ska erbjudas personer som inte svarar på läkemedel

Hälften av patienter blir anfallsfria efter operation

Epilepsi drabbar över 80 000 människor i Sverige. I första hand behandlas de med läkemedel som ska minska risken för anfall men en tredjedel av patienter blir inte bättre.

En avancerad utredning kan visa om anfallen utlöses i en del av hjärnan som kan opereras. Omkring hälften av patienter som opereras blir anfallsfria. Väntetiden från diagnos till operation är dock i snitt 16 år idag trots att operation tidigt ger bättre effekt.

– Många går alldeles för lång tid och testar olika antiepileptiska läkemedel utan effekt, innan de utreds för operation. Det vill vi ändra på med riktlinjerna. Minst dubbelt så många som idag borde få möjlighet att genomgå en operation, säger Anna Lord.