Odlade ”mini-hjärnor” kan ersätta försöksdjur

Forskare har använt mänskliga stamceller för att odla mini-hjärnor på labb. Nu ska de ersätta försöksdjur för att studera en rad sjukdomar och läkemedel.


Hjärnorna är mindre än en millimeter stora och kan odlas i hundratals. De bildar olika sorters hjärnceller och verkar bevara riktig funktion, alltså kan signalera mellan varandra.

Mini-hjärnorna kan bli ett revolutionerande sätt att testa läkemedel istället för att använda försöksdjur. Forskarna bakom tekniken förklarar att nästan 95% av alla läkemedel som testas i djur idag visar sig vara ineffektiva när de prövas på människor. Mini-hjärnorna kan behandlas med potentiella läkemedel och sedan utvärderas effekt genom att titta på dem under mikroskop och mäta elektrisk aktivitet mellan cellerna.

Flera användningsområden står på horisonten. Än så länge har studier på virus infektioner, hjärnskador och stroke påbörjats och i framtiden väntar Alzheimer, Parkinsons, MS och autism.