Olika nervsjukdomar

Nervsjukdomar, även kallat neurologiska sjukdomar, är sjukdomar som drabbar det centrala eller perifera nervsystemet – allt från migrän till Parkinsons sjukdom.


nervsjukdomar

Parkinsons sjukdom

Vid Parkinsons sjukdom har du svårt att kontrollera kroppens rörelser. Du får svårt att röra dig, skakar och hämmas i dina rörelser.

Detta på grund av en förlust av dopamintillverkande nerveller i hjärnan, då dopamin används för att kontrollera nervimpulser som styr kroppsrörelser.

Parkinsons kommer smygande och utvecklas med tiden. Det finns inget bot men det finns medicin som minskar symptomen.

ALS – Amyotrofisk Lateral Skleros

ALS är en sjukdom som förtvinar musklerna och gör dig förlamad. Musklerna förtvinas därför att nervceller i hjärnan och ryggmärgen som kontrollerar kroppens motoriska funktioner bryts ner.

Det finns inget botemedel mot ALS och sjukdomen kommer att sprida sig till hela kroppen. Muskelförtviningen gör tillslut att du inte kan andas. De flesta som drabbas av ALS lever i två till fyra år efter att de har blivit sjuka. Men 10 procent lever efter 10 år.

Orsakerna till sjukdomen är okänd.

Multipel Skleros (MS)

MS är en sjukdom som kan ge flera olika besvär beroende på vilka nervtrådar som är skadade. Vanliga symptom är pirrningar, domningar, svårigheter med gång och balans samt synbesvär.

MS är en sjukdom som attackerar det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). I och med detta kan det uppstå en inflammation i nervtrådarna och olika nervimpulser störs beroende på var inflammationerna sätter sig. Inflammationen kan gå över och sedan komma tillbaka. Därför kan sjukdomen gå i skov.

Vid demenssjukdomar så drabbas nerver på olika sätt.

Vid demenssjukdomar så drabbas nerver på olika sätt.

Demenssjukdomar

Vid demenssjukdomar såsom Alzheimers sjukdom drabbas du av glömska och svårigheter att planera vanliga saker i vardagen. Sjukdomen utvecklas med tiden och tillslut blir det svårt att utföra vardagliga sysslor och till och med hitta hem.

Vid Alzheimers sjukdom så dör nervcellerna i hjärnan onormalt snabbt i ett eller flera av hjärnans områden. Det finns inget som kan bota sjukdomen men det finns medicin som kan lindra besvären.

Migrän

Migrän är en pulserande och smärtsam huvudvärkssjukdom.

Varför vissa drabbas av migrän är fortfarande oklart men sjukdomen är till stor del ärftlig.

Vidspridda teorier om orsakerna bakom migrän är att det primärt beror på ett fel i nervsystemet som leder till överkänslighet för nervsignaler alternativt ökad nervsignalering.

Utöver nervsignaleringen ser man även kärlinblandning, vilket troligen är en sekundär följd av nervaktiveringen.

Epilepsi

Om du lider av epilepsi är hjärnans nervceller överaktiva. Vid epilepsianfall sker elektriska urladdningar i hjärnans nervceller.

Yttre omständigheter kan bli farliga om du exempelvis faller dåligt. Då kan du få frakturer, skada tänder eller bränna dig om du lagar mat. Det finns även fall av plötslig oväntad död vid epilepsi, på engelska förkortat till SUDEP.

Polio

Polio är ett virus som attackerar de motoriska nervcellerna. När nervcellerna angrips uppstår olika symtom. Slutligen kan sjukdomen leda till förlamning. Tidigare symtom är trötthet, huvudvärk, illamående och kräkningar.

Förr var sjukdomen väldigt fruktad i Sverige men är idag i princip utrotad tack vare vaccinationerna mot polio i det så kallade barnvaccinations programmet.

Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en ärftlig neuropsykiatrisk sjukdom som orsakar demens och ofrivilliga rörelser. Sjukdomen bryter ner vissa nervceller i hjärnan.

Det går inte att bota Huntingtons sjukdom men det finns behandling som lindrar symtomen och kompensera för funktionsnedsättningarna.

Tourettes

Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk sjukdom som orsakar ofrivilliga rörelser i form av tics. Ibland även ljudtics.

Polyneuropati

Polyneuropati är en sjukdom i flera olika nerver. Vanliga symptom är försämrad känsel i fötterna och svårigheter att gå. Sjukdomen brukar utvecklas långsamt men det kan också gå snabbt. När sjukdomen utvecklas blir symptomen tydligare och även andra kroppsdelar börjar påverkas.

Det finns flera former av polyneuropati. Guillain-Barrés syndrom är en form av polyneuropati. Denna form är ovanlig och orsakas av att immunförsvaret attackerar nerverna vid en infektion.

Det finns olika orsaker till varför någon drabbas av polyneuropati. Diabetes är exempelvis en vanlig orsak till polyneuropati. Den kallas då diabetesneuropati.

Vid en behandling så behandlas orsaken till sjukdomen. Vanligt vid polyneuropati är exempelvis alkoholberoende och då kan man få behandling för det.