Genombrott kan förbättra behandling av Parkinson

Upptäckten kan användas för att utvärdera om läkemedel mot Parkinson verkligen har effekt.


Med hjälp av en sorts magnetröntgen som kan ta bilder på hjärnaktivitet har forskare i Kanada undersökt patienter med Parkinson för att hitta unika markörer för sjukdomen. Efter två undersökningar med ett års mellanrum upptäckte forskarna två regioner i hjärnan där aktiviteten försämrats hos Parkinson patienter men inte hos friska kontrollpersoner. Upptäckten kan användas för att utvärdera effekten av olika läkemedel i framtiden.

121924_web

Funktionell magnetröntgenbild av en Parkinson patient vid två undersökningar, med ett års mellanrum. Till höger syns mindre aktivitet i en specifik hjärnregion på grund av att nervceller har förstörts.

Parkinson är en så kallad neurodegenerativ sjukdom som förstör nervceller i hjärnan, speciellt nervceller som är väsentliga för rörelse och balans. Idag är läkemedel till Parkinson patienter främst riktade mot att förbättra symtom som rörelsestörningar. Sådana läkemedel kan förlora effekt med tiden eftersom den underliggande sjukdomen fortskrider utan behandling. Nu när det blir möjligt att undersöka sjukdomens framfart i hjärnan kan läkemedel istället testas för att se om de bromsar eller helt stoppar sjukdomen.

Billigare och bättre

Tidigare undersökningar med magnetröntgen har behövt injiceringar av läkemedel för att studera hjärnan men det används inte i denna nya metod. Därför är den inte bara effektivare utan även billigare. I november påbörjas en klinisk studie för att utvärdera ett redan godkänt läkemedel mot Parkinson för att se om hjärnaktivitet i de specifika områdena kan återställas.