Rätt träning kan bromsa MS

Det var tidigare trott att fysisk aktivitet kunde förvärra symptom hos MS-patienter. Men på senare år har det blivit tydligt att fysisk aktivitet i själva verket kan linda symptom och nu visar en dansk studie att rätt träning till och med kan sakta ner sjukdomsförloppet.


För 20 år sedan rekommenderades patienter med multipel skleros (MS) att avstå från träning för att minska risken att sjukdomen förvärrades. På senare år har det dock blivit tydligt att fysisk aktivitet kan förbättra symptom som trötthet och dålig rörlighet.

Nu visar en dansk studie att rätt träning till och med kan bromsa sjukdomens framfart.

MS-patienter behöver inte avstå från träning

I studien fick hälften av de 35 deltagande MS-patienterna under sex månader genomföra resistensträning två gånger i veckan och hälften levde sina vanliga liv utan regelbunden träning.

Resultaten visar att resistensträning har en positiv effekt på hjärnan som dagens läkemedelsbehandling inte kan uppnå. Inte bara förbättras symptom som trötthet och dålig rörlighet utan fysisk aktivitet verkar skydda nervsystemet.

Med hjälp av MR-undersökning visar forskarna att hjärnan krymper mindre, eller långsammare hos patienter som utför resistensträning.

– Bland personer med multipel skleros krymper hjärnan betydligt fortare än normalt. Läkemedel kan motverka denna utveckling men vi såg en tendens att träning ytterligare minskar hur mycket hjärnan krymper hos patienter som redan tar läkemedel. I tillägg såg vi att flera små hjärnregioner faktiskt började växa efter träning, säger Ulrik Dalgas, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Varför resistensträning har denna effekt på MS-patienter är ännu oklart men nya, större studier har redan påbörjats för att undersöka detta. Idén är dock inte, menar forskare bakom studien, att träning i framtiden ska ersätta läkemedel utan utvecklas som ett komplement till medicinsk behandling.