Nytt behandlingssätt mot ofrivilliga rörelser vid Parkinsons ger effekt

Ofrivilliga rörelser är en vanlig biverkning vid behandling med L-dopa vid Parkinson sjukdom. Men i en ny studie har man sett att läkemedel som stimulerar serotoninreceptorerna motverkar dessa biverkningar.


Professor Per Svenningsson, Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn.

Professor Per Svenningsson, Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn.

Forskare vid Lunds universitet och Karolinska Institutet kan ha hittat lösningen för att slippa ofrivilliga rörelser vid behandling av Levodopa (L-dopa). Nämligen ett serotonin-stimulerande läkemedel som motverkar den överrörlighet som L-dopa orsakar.

I studien fick de patienter som deltog mycket mindre ofrivilliga rörelser med hjälp av läkemedlet. Dessutom kunde man inte se att läkemedlet hade någon negativ påverkan på de symptomlindrande effekterna som L-dopa-behandlingen ger.

– Behandlingen förefaller tolereras väl av de flesta Parkinsonpatienter och motverkar L-dopa orsakade ofrivilliga rörelser via en ny verkningsmekanism. Om våra initiala fynd kan bekräftas så kan denna nya behandlingsprincip leda till stor klinisk nytta för en utsatt patientgrupp, säger Per Svenningsson vid Karolinska Institutet.

Behandlingsstudien är publicerad i vetenskapstidskriften Brain.