Fysisk aktivitet kan gynna minne och tankeförmåga hos äldre

En ny studie visar att äldre som rör på sig mer än genomsnittet kan bibehålla ett bättre minne och tankeverksamhet, än äldre som rör på sig mindre än genomsnittet. Resultatet verkar även vara giltigt hos äldre som lider av demens.


I en studie vid Rush University Medical Center i Chicago, utreddes 454 äldre människors grad av fysisk aktivitet i korrelation med bibehållet minne och tankeverksamhet. Under 20 år genomgick deltagarna årliga tester inom kognition och minne samt ett fysiskt prov. Deltagarna gick även med på att donera sina hjärnor till forskningen efter sin död. Av alla deltagare led 191 stycken av demens.

Tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och bättre minne

Deltagarna levde i genomsnitt till 91 års ålder. Två år innan beräknad död tilldelades varje deltagare en aktivitetsmonitor. Monitorn registrerade all fysisk aktivitet, från hushållssysslor till träning, under en sjudagarsperiod.

När forskarna jämförde deltagarnas aktivitetsnivå med deras testresultat upptäckte de att de deltagare som hade en högre fysiskt aktivitet oftare hade bättre minne och tankeverksamhet än de med lägre fysisk aktivitet.

Resultaten verkar vara giltiga även för de med demens

Efter deltagarnas död undersöktes deras hjärnor för olika förändringar och biomarkörer som kunde kopplas till demens eller alzheimers. Det forskarna såg var att korrelationen mellan fysisk aktivitet och bibehållet minne och tankeverksamhet fortfarande var giltig även när resultaten justerats efter svårighetsgraden av deltagarnas hjärnskador.

Forskarna såg även att kopplingen mellan fysisk aktivitet och bibehållet minne och tankeverksamhet gällde oavsett om deltagarna led av demens eller inte. Kopplingen påverkades inte heller i de fall då det förekom biomarkörer för alzheimers i deltagarnas hjärnor. 

Studien publicerades 16 januari 2019 i den digitala versionen av Neurology. Läs Rush University Medical Centers egen sammanställning av studien här.