Annons från WED-Förbundet

WED-Förbundet vill utbilda läkare om Restless Legs Syndrom

Willis-Ekbom Disease (WED) eller Restless Legs Syndrom (RLS) som det också kallas, kan klassas som en folksjukdom i västvärlden. Ändå saknar en stor del av läkarkåren basala kunskaper och feldiagnostisering och underdiagnostisering är därför mycket vanligt. Det menar Sten Sevborn och andra styrelseledamöter på WED-Förbundet. De arbetar för att öka kunskaperna om sjukdomen hos såväl drabbade som medicinsk personal. I Sverige har vi valt att använda begreppet WED/RLS.


RLS är en kronisk neurologisk sjukdom som kan drabba vem som helst oavsett ålder. Symtomen kan se olika ut för olika personer och sitta i olika kroppsdelar, men oftast handlar det om ben och armar. Symtomen är ofta obehagliga krypningar som gör det svårt att sitta eller ligga still. Många patienter upplever smärta. Symtomen är starkare på kvällen och natten. Det leder ofta till olika sömnproblem hos den drabbade.

– Mellan 750 000 och 900 000 personer i Sverige beräknas vara drabbade av WED/RLS. En tredjedel av de drabbade behöver medicinsk behandling för att få en bra livskvalitet. Resterande två tredjedelar klarar sig genom ändringar i livsföringen, berättar Sten Sevborn på WED-Förbundet.

Vill du veta mer om WED/RLS? Klicka här

WED/RLS förekommer dels som en primär och en sekundär form. Den primära formen är ofta ärftlig och kan uppträda i ung ålder. Den sekundära formen, som kan bero på livsstilsfaktorer eller biverkningar från många läkemedel, uppkommer vanligen efter 50 års ålder. Sten drabbades av den primära formen av RLS vid sex års ålder. Han fick dock inte en diagnos förrän han var 51 år gammal.

– Eftersom det inte syns på en att man är sjuk, kan det vara svårt att få hjälp. Samtidigt saknar de flesta läkare i dag kunskaper om WED/RLS, vilket leder till att många drabbade feldiagnostiseras eller inte får någon diagnos alls. Ofta händer det att man får läkemedel som faktiskt gör symtomen värre, säger Sten.

Det finns hjälp att få

Om du misstänker att du är drabbad av WED/RLS bör du ta vissa blodprover som första steg. Det finns inget test som visar att du har WED/RLS eller inte. Diagnosen sker genom samtal mellan kunnig läkare och patient. Blodproverna kan vara stöd i diagnosarbetet. Din läkare kan tillsammans med dig behöva byta ut läkemedel som ger WED/RLS-symtom. Det är viktigt att titta på halten järn i järndepåerna, vilket bäst syns med ferritin. Ett lågt ferritinvärde har visat sig kunna förvärra symtomen. Man bör även kolla vissa vitaminer vid WED/RLS, menar Sten och fortsätter;

– Det finns 10 frågor om symtomens svårighet på vår hemsida som du bör besvara och ta med till ditt läkarbesök tillsammans med en beskrivning av dina symtom. Varje fråga ger mellan noll och fyra poäng. Summera poängen. Har du upp till 20 poäng behöver du ingen medicinsk behandling, utan bör ställa om ditt liv. Om du ligger mellan 21 och 40 behöver du läkemedel för att få bra livskvalitet.

Tror du att du har WED/RLS? Läs mer här

WED-Förbundet arbetar för en förändring

WED-Förbundet finns till för dig som har WED/RLS eller är anhörig till någon som drabbats. Genom att bli medlem får du ta del av deras 24-sidiga tidning ”Vi Nattvandrare” fyra gånger om året. Här finns intressanta artiklar samt allmän information om de blodprov du bör göra. Du får även ta del av information kring de läkemedel som finns och vilken ny forskning som finns. Du kan som medlem även ringa WED-Förbundets jourtelefon och ställa frågor och få svar av kompetenta medarbetare.

Klicka här för att bli medlem

WED-Förbundet arbetar aktivt för att fler läkare ska få utbildning kring WED/RLS. De genomför till exempel informationsmöten och säljer böcker skrivna av Sten Sevborn och kollegan Jan Ulfberg, en av Sveriges mest kunniga på området som även är internationellt erkänd.

”Livskvalitet trots rastlösa ben och dålig sömn” är den senaste boken som på 280 sidor innehåller allt som är av intresse. Boken, som har fått väldigt mycket beröm av de personer som läst den, kostar 300 kronor plus 75 kronor i porto och kan köpas genom betalning på nedanstående konton.

Här hittar du boken

Om du vill stötta WED-Förbundet med en ekonomisk gåva, kan du göra en inbetalning till deras bankgiro: 5792-6115, eller swisha ditt bidrag till 123 275 8258. Du kan även bli medlem genom att betala 250 kronor till något av kontona.